Regulamin

REGULAMIN BACÓWKI  PTTK JAWORZEC 2021

 1. Bacówka PTTK służy wszystkim turystom, zwłaszcza członkom PTTK
 2. Bacówka zapewnia co najmniej:
 • noclegi w warunkach turystycznych
 • ciepłe, świeże posiłki od śniadań do kolacji włącznie, napoje, piwo, wyroby regionalne
 • wrzątek do naczyń własnych turysty
 • ciepłą wodę do mycia od 17.00 do wyczerpania zapasu ( prysznice na żetony 17-21.30)
 • spożycie posiłków w jadalni przygotowanych we własnym zakresie beż możliwości używania gazu
 • wykorzystanie jadalni w charakterze świetlicy poza okresem wydawania posiłków
 • korzystanie z apteczki wyposażonej w środki pierwszej pomocy
 • korzystanie z biblioteczki, gier oraz instrumentów, które stanowią własność Gazdy Bacówki
 • korzystania z infrastruktury: ławki, leżaki, miejsca na ognisko plac zabaw
 • turystom nocującym w bacówce, możliwość przechowanie ekwipunku oraz suszenie odzieży i obuwia, a także naprawy sprzętu turystycznego we własnym zakresie lecz nie ponosi za to odpowiedzialności.
 1. W bacówce od godziny 23.00 do 6.00 obowiązuje cisza nocna. Używanie instrumentów muzycznych i urządzeń nagłaśniających jest zabroniona w godzinach ciszy nocnej. W sobotę nie obowiązuje cisza nocna.
 2. Doba w bacówce obowiązuje od godziny 16.00 do godziny 11.00 dnia następnego .
 3. Bufet jest czynny od 7.45 do 20.00 w okresie letnim ( VI-X) pozostałym okresie od 8.00 do 20.00
 4. Przy za kwaterowaniu turysta zobowiązany jest podać wszystkie dane do meldunku: plus dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy. Meldowana jest każda osoba lub głowa rodziny, kierownik grupy.
 5. Przy kwaterowaniu pobierana jest należność za cały pobyt plus opłata klimatyczna w kwocie 1,80 zł za każdą rozpoczętą dobę. Uchwała Nr XV/90/2019 Rady Gminy w Cisnej z dnia 19 listopada 2019
 6. Schronisko udziela zniżek tylko na nocleg:
 • 20% członkowie PTTK i GOPR
 • 10 % Honorowi dawcy Krwi, Studenci,
 • dzieci do lat czterech włącznie bezpłatnie.
 1. Kluczy do pokoi nie wolno wynosić z budynku – należy zostawić je każdorazowo w recepcji/ bufecie. Kara -100 zł w momencie zgubienia klucza. Przy meldunku pobierana jest opłata zwrotna – 50 zł za klucz.
 2. Osoby przebywające w schronisku zobowiązane są do zabezpieczenia przedmiotów wartościowych, w tym pieniędzy. Schronisko nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe oraz pieniądze.
 3. Gość bacówki zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa oraz przepisów ppoż.
 4. W bacówce obowiązuje całkowity zakaz używania otwartego ognia.
 5. Na terenie bacówki działa system PPOŻ, nieuzasadnione uruchomienie systemu przez turystę spowoduje obciążenie w kwocie 500 zł, płatne na miejscu lub przelewem.
 6. Na terenie bacówki oraz w jej obrębie poza miejscami do tego wyznaczonymi obowiązuje całkowity zakaz PALENIE TYTONI, UŻYWANIE PAPIEROSA ELEKTRONICZNEGO i INNYCH UŻYWEK
 7. Goście bacówki zobowiązani są do oszczędnego używania wody i energii elektrycznej.
 8. Goście bacówki zobowiązani są do segregacji śmieci zgodnie z panującymi zasadami.
 9. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność bacówki należy zgłaszać pracownikom, którzy ustalą wysokość odszkodowania.
 10. Pobyt zwierząt w bacówce jest dozwolony w pokojach do tego wyznaczonych.
 11. W razie przekroczenia regulaminu bacówki lub nieodpowiedniego zachowania się, pracownik jest upoważniony do usunięcia klienta. Wezwania Policji, Straży Granicznej.
 12. Osoba przebywająca na terenie bacówki jest zobowiązana do zapoznania się z regulaminem i przestrzegania go.
 13. Zapłata za nocleg jest równoznaczna z zapoznaniem się z regulaminem i zastosowaniem się do niego.

Zaprasza do zapomnianej  bacówki o niezapominanym klimacie.  Waldek Gazda Jaworca.